Sada bitů Milwaukee SHOCKWAVE™

Sada bitů Milwaukee SHOCKWAVE™

Sada bitů Milwaukee SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY s karabinou (10 ks) 4932480941 PH, PZ, TX

SHOCKWAVE™ šroubovací bity v délce 50mm: 2 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40